telocvičňa Okružná

Telocvičňa sa nachádza v areáli bývalej základnej školy na Okružnej ulici. Dlhodobo telocvičňu využíva v doobedňajších hodinách súkromná základná škola Narnia na výučbu telesnej výchovy. V poobedňajších hodinách je možné využiť priestory telocvične na basketbal alebo futbal.

ilustračné foto: Zaares