logowt

Občianske združenie Wing Tsun pre deti je združenie občanov, ktorí sa venujú bojovému umeniu Wing Tsun a špecializujú sa na prácu s deťmi od 6 do 14 rokov.
Hlavným cieľom združenia je organizovať záujmovú činnosť pre deti a mládež a vzdelávať ich v metodike Wing Tsun, ktorá je špeciálne upravená pre detské potreby. Združenie ponúka širokej verejnosti aj kurzy sebaobrany pre ženy a kurzy prevencie proti násiliu pre základné a stredné školy.