img_1060

Tenisová škola pre deti od 4 – 18 rokov.
NAJÚSPEŠNEJŠÍ KLUB  MESTA BANSKÁ BYSTRICA V ROKOCH 2016,2017,2018

Slovenský tenisový zväz, kritériá: a.) počet súťažných hráčov do 23 rokov s min. troma účasťami na podujatiach STZ b.) umiestnenie hráčov od 12 rokov na 1.-12. mieste v celoštátnom rebríčku vo svojom ročníku c.) umiestnenie družstiev na 1.-12. mieste v SR v jednotlivých kategóriách (najúspešnejší tenisový klub sme nepretržite od zavedenia rebríčka v roku 2016)

1.MIESTO MEDZI KLUBMI  REGIÓNU V ROKU 2018

Slovenský tenisový zväz, kritériá: a.) počet súťažných hráčov do 23 rokov s min. troma účasťami na podujatiach STZ b.) umiestnenie hráčov od 12 rokov na 1.-12. mieste v celoštátnom rebríčku vo svojom ročníku c.) umiestnenie družstiev na 1.-12. mieste v SR v jednotlivých kategóriách (zároveň sme tretí rok po sebe, teda od zavedenia rebríčka najúspešnejší tenisový klub v meste)

1.MIESTO MEDZI SLOVENSKÝMI KLUBMI V ROKU 2018  (Slovenský tenisový zväz, kritériá  a.) počet súťažných družstiev detí, mládeže a dospelých v súťažiach STZ  b.) počet registrovaných súťažných hráčov v kategórii detí, mládeže a dospelých

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ROK V HISTÓRII V roku 2018 sa hráči klubu ziskom 93 medailí na celoštátnych turnajoch STZ zaslúžili o historický úspech banskobystrického tenisu.