10407130_1592905687607273_4932983394544896706_n

Sme občianske združenie zastrešujúce lyžiarsky klub Ski Race Team Banská Bystrica. Našim cieľom je vybudovať u detí záujem o šport a zdravý spôsob života. Prioritou klubu je všeobecný rozvoj pohybových schopností, oboznámenie detí so všetkými druhmi športov (atletika, gymnastika, korčuľovanie, plávanie, športové hry atď.), ale hlavne naučiť ich technicky správne lyžovať. Dnes pracujeme s viac ako s 50 deťmi vo veku od 3 do 13 rokov. Pre malé deti zabezpečujeme základnú výučbu lyžovania, pre staršie deti zdokonaľovanie lyžiarskych zručností, carvingovej techniky na rekreačnej a pretekovej úrovni. Pre deti zaradené do pretekového tímu je zabezpečená dlhodobá a intenzívna športová príprava v zjazdovom lyžovaní. Tieto deti sú registrované v Slovenskej lyžiarskej asociácii a zúčastňujú sa pretekov Slovenského pohára v zjazdovom lyžovaní, ako aj pretekov na medzinárodnej úrovni.