Možnosť podania žiadosti o dotáciu na rok 2019:

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/10/moznost-podania-ziadosti-o-dotaciu.pdf

Žiadosť o poskytnutie dotácie:

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/09/Žiadosť-o-poskytnutie-dotácie.doc

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/09/Žiadosť-o-poskytnutie-dotácie.pdf

Vyúčtovanie dotácie:

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/09/vyuctovanie_dotacie-1-1.xls

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/09/vyúčtovanie-dotácie.pdf