Plavecký Kemp Banská Bystrica
Ponúkame Vám možnosť absolvovať plavecké tréningy pod dohľadom odborníkov a vyštudovaných trénerov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s aktívnym plávaním ako aj s trénovaním. Jedným z našich trénerov je aj reprezentant SR a preto sme sa rozhodli jeho a naše skúsenosti a vedomosti, ktoré sme počas nášho aktívneho plávania získali, odovzdávať ďalej. Našou snahou je odstraňovať...
ALL Sports Academy
Športový klub ALL Sports Academy je športový klub založený na troch základných a obľúbených športoch v Banskej Bystrici a to:  plávanie, lyžovanie a športové lezenie. ŠK ASA pod sebou zastrešuje Lezeckú akadémiu ASA, Plaveckú akadémiu ASA a Lyžiarsku školu ASA. Kde združuje, podporuje a rozvíja pohybové aktivity v lyžovaní, plávaní a športovom lezení predovšetkým detí...
Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica sa predstavuje …   … neziskové občianske združenie Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica začalo svoju históriu písať 4. augusta 1995. Športovej verejnosti sme boli v minulosti známejší pod názvom Plavecký klub – Banská Bystrica. Prechodom pod univerzitnú značku UMB (v roku 2002) vyvrcholila snaha vedenia klubu skvalitniť športovú prípravu… …...
Športový klub RAJA
Výučbe plávania sme sa začali venovať už v roku 2003. Našim dlhodobým cieľom je odstraňovanie plaveckej negramotnosti u detí a mládeže. Neustále sa snažíme vyvíjať a udržať krok s modernou dobou a reagovať na požiadavky aj tých najnáročnejších klientov. Využívame nové trendy a postupy vo výučbe plávania za pomoci nových a moderných pomôcok. Športový klub...