Náš klub sa zameriava na mládež, tohto roku štartovali na majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu v Budapešti a na Majstrovstvách Európy do 17 rokov v Tbilisi. Na MSR sme získali 5 zlatých,10 strieborných a 10 bronzových medailí.
ZBTČ SR bol založený v roku 1992 ako jeden z nástupcov bývalého ZVÄZARMU. Jeho hlavným poslaním je zapájať predovšetkým mládež, ale aj ostatných záujemcov z radov občianskej verejnosti do športovo branných činností. ZBTČ SR je tvorený základnými organizáciami branných a technických činností v rámci celého územia Slovenskej republiky. V rámci športových aktivít sa ZBTČ SR...
TJ Slávia Ekonóm UMB
TJ vykonáva činnosť v oblasti vrcholového, výkonnostného a masového športu. Má dva oddiely – klasické lyžovanie a orientačné športy. V klasickom lyžovaní TJ reprezentuje Alena Procházková, historicky jedna z najúspešnejsích bežkýň v SR.  V orientačných športoch je momentálne najlepším pretekárom Jakub Dekrét, ktorý v roku 2016 obsadil 8. miesto na MSJ.
ŠK HADVEO Banská Bystrica
ŠK HADVEO je oddiel orientačného behu pôsobiaci v Banskej Bystrici. Motto klubu „Čisto prírodný zážitok“ predstavuje, prečo náš klub v roku 2011 vznikol. Našim členom a sympatizantom poskytujeme rôzne spôsoby vyžitia a zážitkov prepojených s prírodou. Hlavným zameraním sú orientačné športy. Členov tvoria bývalí ale aj súčasní slovenskí reprezentanti. Všetci sa staráme o to, aby náš oddiel bol popredným...