Lezecká Akadémia ASA
Detský lezecký klub Lezecká Akadémia ASA je súčasťou športového klubu ASA a od roku 2009 sa venuje v Banskej Bystrici a jej okolí športovému lezeniu pre detí a mládež od 5 rokov, ktoré prebiehajú pod vedením športových odborníkov.  Tréningy prebiehajú na troch lezeckých stenách a takisto na skalách. Deti sa taktiež zúčastňujú pretekov a Slovenského...
ALL Sports Academy
Športový klub ALL Sports Academy je športový klub založený na troch základných a obľúbených športoch v Banskej Bystrici a to:  plávanie, lyžovanie a športové lezenie. ŠK ASA pod sebou zastrešuje Lezeckú akadémiu ASA, Plaveckú akadémiu ASA a Lyžiarsku školu ASA. Kde združuje, podporuje a rozvíja pohybové aktivity v lyžovaní, plávaní a športovom lezení predovšetkým detí...
Horoklub ŠK UMB
Horoklub je súčasťou štruktúry Športového klubu UMB a jeho  cieľom je združovať ľudí, ktorí majú radi pohyb v prírode a to nie len v horizontálnom, ale i vo vertikálnom smere. V Horoklube naši členovia realizujú rôzne druhy horolezeckých aktivít, skialpinizmu a turistické aktivity. Sú členmi a môžu sa sa stať členmi organizácií ako SHS JAMES, KST....