Basketbalové družstvo žien ŠK UMB
Podpora rozvoja VŠ športu prostredníctvom organizovania športových podujatí s regionálnou aj celoslovenskou pôsobnosťou. Prostredníctvom pravidelnej pohybovej aktivity vytvoriť  podmienky pre aktívne trávenie voľného času vysokoškoláčok, prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a ich zdravého životného štýlu.
Banskobystrický Basketbalový Club Banská Bystrica
Basketbalový klub v Banskej Bystrici má dlhodobú tradíciu. Vyše 90 ročná práca spojená s výchovou mladých basketbalistov je odzrkadlením záujmu mladých športovcov venovať sa kolektívnej loptovej hre. Mužský basketbal v Banskej Bystrici zanecháva hlbokú stopu aj na najvyššej úrovni, zásluhou kvalitných trénerov vyrástlo v našom klube množstvo reprezentantov. V tomto trende,neustále sa zlepšovať a zabávať...
BK ŠKP 08 Banská Bystrica
BK ŠKP 08 Banská Bystrica je ženský basketbalový klub s bohatou dlhoročnou tradíciou. Kontinuálne je jedným z najúspešnejších mládežníckych klubov na finálových turnajoch Majstrovstiev SR. Dohromady združuje pribl ižne 210 detí vo veku od 7 do 17 rokov, pričom jeho prioritou je dávať priestor odchovankyniam klubu a pomáhať im v ich rozvoji, a to napr. aj možnosťou pôsobenia v najvyššej...