Skialp4u
Zameriava sa na rozvoj športových činností – podujatí a organizuje cca 9 -10 pretekových akcií v roku aj medzinárodného významu predovšetkým vo voľnej prírode. V samotnej Banskej Bystrici pretekové podujatia ako Beh na Urpín, Bystrický vertikal, Štefanský beh, beh po schodoch – v Europa SC, nepretekový Mikulášsky beh. Taktiež spolupracuje s rakúskym horským spolkom Alpenverein...
Združuje aktívnych športovcov ako aj sympatizantov olympijského hnutia a olympijských myšlienok, šíri medzi mladými ľuďmi myšlienku olympizmu, pôsobí medzi žiakmi základných a stredných škôl na území BBSK, organizuje športové, literárne, výtvarné a vedomostné súťaže so športovou tematikou, združuje individuálnych ako aj kolektívnych členov.  
Marathon BB Team
My nie sme iba obyčajný bežecký tím. My tvoríme priestor, kde sa bežci môžu aktivovať. Organizujeme, pripravujeme, zabezpečujeme. Napĺňame spoločné vízie a motivujeme ostatných. Aktivity v prospech druhých dávajú našim členom príležitosť spoločne písať históriu.