Aeroklub Banská Bystrica
Výcvik bezmotorového lietania Kondičné lietanie v bezmotorovom a motorovom lietaní Účasť na súťažiach v bezmotorovom lietaní