dubovsky_julius
  • prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu

Chcel by som vyjadriť moju plnú podporu mestu Banská Bystrica. Verím , že táto príležitosť pomôže pri podpore športu na miestnej a európskej úrovni . Nepochybujem o tom , že Banská Bystrica ako Európske mesto športu bude rozvíjať športové aktivity, ktoré zviditeľnia Slovensko vo svete.

 

ilustračné foto: saus.sk