JR1

  • prezident Slovenského paralympijského výboru

Verím, že Banská Bystrica je úžasným príkladom mesta, kde sa mladým športovcom ako aj športovcom s postihnutím dostáva obrovskej podpory zo strany samosprávy. Slovenský paralympijský výbor využíva túto pomoc pri organizácii tréningových táborov pre športovcov v regióne. Mesto tiež aktívne participuje na organizácii hlavných športových podujatí. Veríme, že mesto bude pokračovať vo vytváraní potrebného zázemia pre šport a preto ho podporujeme a sme hrdí, že náš silný partner v oblasti športu kandiduje na titul Európske mesto športu.

 

ilustračné foto: archív J. Riapoš