????????????????????????????????????
  • prezident Slovenského olympijského výboru

Banská Bystrica je vynikajúci príklad mesta, v ktorom vedenie neustále plne podporuje šport na všetkých úrovniach. Mesto postupne prispieva k vytváraniu optimálnych podmienok pre šport, aktívne sa podieľa na organizácii veľkých športových podujatí a vytvára v tejto oblasti vyžitie pre všetkých svojich obyvateľov. Na ceste za titulom má moju plnú podporu.