Vedenie mesta Banská Bystrica po rozhodnutí uchádzať sa o titul Európske mesto športu zostavilo v marci 2015 pracovný tím, ktorý mal za úlohu spracovať časový harmonogram a zodpovednosť plnenia úloh, imidž kandidatúry, média plán pre komunikáciu s verejnosťou, kampane a zabezpečiť potrebné dokumenty. Kampaň v čase kandidatúry (október 2015 – máj 2016) sa uskutočňovala nasledovne:

A. Kampaň pre zamestnancov MsÚ a členov mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 24. marca 2015 schválilo kandidatúru Banskej Bystrice na titul Európske mesto športu 2017 uznesením 88/2015 – MsZ.
Na pôde mesta sa uskutočnilo prvé stretnutie delegáta ACES Europe Lukáša Vorela s primátorom mesta a následne s členmi mestského zastupiteľstva na zasadnutí 22. júna, na ktorom podal informáciu o programe ACES Europe.

B. Kampaň pre športovú verejnosť (športové združenia, kluby, školy)

13. októbra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov všetkých športových klubov a združení pôsobiacich v meste s primátorom mesta, projektovým tímom EMŠ 2017 a za účasti člena Správnej rady ACES Europe Lukáša Vorela bolo účastníkom predstavené zameranie a ciele ACES Europe a nové logo kandidatúry Banskej Bystrice.
26. októbra 2015 sa konalo ďalšie stretnutie zástupcov mesta, tentoraz s riaditeľmi MŠ, ZŠ a SŠ, na ktorom opäť odzneli informácie o programe ACES Europe, zapojení mesta do tohto európskeho programu a jeho kandidatúre na titul Európske mesto športu 2017.
Športové kluby, združenia a školy sa zapojili do dotazníkového prieskumu a organizátori súťaží a podujatí zverejňujú od októbra 2015 na svojich propagačných materiáloch logo kandidatúry na EMŠ 2017.

C. Kampaň pre širokú verejnosť

Súčasťou kampane bolo vyhlásenie verejnej súťaže na vypracovanie návrhu loga Banská Bystrica – EMŠ 2017 v alternatíve kandidát na EMŠ 2017, ako aj EMŠ 2017. Súťaž bola zverejnená vo všetkých lokálnych periodikách.
Cez Medzitrh práce sme vymaľovali podchod vedúci na zimný štadión v dizajne EMŠ 2017 = Banská Bystrica.

Informáciu o kandidatúre mesta dostali všetky inštitúcie a podnikateľské subjekty, zamestnávatelia pôsobiaci na území mesta. Jednotlivé subjekty zverejnili program a ciele ACES Europe medzi zamestnancami a prostredníctvom vyplneného dotazníka poskytli informáciu o svojej športovej politike.

Mesto využíva na propagáciu svojej kandidatúry všetky dostupné nosiče a všetky komunikačné kanály – online, print, OOH. Outdoorová kampaň je postavená na billboardoch rozmiestnených nielen v Banskej Bystrici, ale aj po celom Slovensku. Ďalším reklamným nosičom sú Printová a elektronická kampaň v súvislosti s kandidatúrou je nasledovná: billboardy umiestnené nie len v meste ale aj na území SR, citylighty na zastávkach MHD a v najväčšom obchodnom centre v meste Europa SC. Plagáty o kandidatúre na EMŠ 2017 sa nachádzajú na výlepových plochách mesta a v autobusoch MHD, vo vstupných priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou FDR, UMB Banská Bystrica, Štátnej opery sú to roll-upy v interiéri a banery na Hlavnej železničnej stanici. V exteriéri sa propagácia v rámci všetkých medzinárodných a regionálnych športových mítingoch realizuje priebežne už od októbra 2015.

Záujem médií získať informácie o titule Európske mesto športu 2017 je obrovský. Na obľúbených podujatiach, akými sú Plavecká 24-hodinovka, Trojkráľový beh, Chodecká liga žiakov, Poďme spolu preskočiť Urpín vidieť prezentáciu kandidatúry mesta zo všetkých propagačných materiálov. Atraktivitu športujúcej Banskej Bystrice zvyšujú významné medzinárodné podujatia Banskobystrická latka, Sony Xperia Snowboard festival, Majstrovstvá Európy v psích záprahoch, Grand prix v džude.

Banská Bystrica sa svojou kandidatúrou na titul EMŠ 2017 prezentovala aj na medzinárodnej výstave cestovného ruchu Slovakiatour 2016 v Bratislave.

EMS_BB_logo_farebne_biely-09
Víťazné logo