magurská telocvičňa

Objekt telocvične sa nachádza v areáli bývalej Základnej školy na Magurskej ulici č. 16 v pavilóne E a zahŕňa dve telocvične. Veľká telocvičňa s parketovým podkladom a rozmermi 42 m x 20 m je ideálna na kolektívne športy: futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, nohejbal a iné. V doobedňajších hodinách je využívaná  súkromnou základnou školou Fantázia. V poobedňajších hodinách počas zimnej sezóny využívajú telocvičňu futbalové kluby, ale aj kolektívy rekreačných športovcov.

ilustračné foto: Zaares