deti 2

Atletický a futbalový štadión s kapacitou 10 000 divákov. Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica zabezpečuje na štadióne prípravu štátnej športovej reprezentácie SR. Štadión má tartanovú dráhu okolo ihriska, jedinú, ktorá na Slovensku spĺňa parametre na organizovanie atletických podujatí európskeho významu. Štadión slúži aj na podujatia určené pre verejnosť.

ilustračné foto: archív MsÚ