VISIT BB_0965

50 metrový plavecký bazén, parná sauna, relaxačný bazén, tobogan. Kapacita bazéna: 240 miest.

OZNAM:

L E T N Á   O D S T Á V K A

Oznamujeme návštevníkom, že v dňoch 08. 08. 2016 až 21. 08. 2016 bude v rámci letnej odstávky plaváreň pre verejnosť Z A T V O R E N Á !

ilustračné foto: archív mesta BB, I. Staudinger