zlte-piesky-areal

Skokanský areál sa nachádza v mestskej časti Uhlisko na konci Hviezdoslavovej ulice. Sú to tri skokanské mostíky K-19, K-38,K-63, pokryté umelou hmotou a vybavené umelým osvetlením  s celoročnou prevádzkou.
Je to jediný funkčný  areál na Slovensku, pre  prípravu mladých skokanov na lyžiach.
Na všetkých mostíkoch sa konajú preteky: O pohár mesta Banská Bystrica , Majstrovstvá Slovenska, Liga mládeže 2016 6x leto ,4x zima ,  v kategóriách od 6 do 18 rokov chlapci aj dievčatá.  Areál využívajú 4 miestne skokanské kluby ( KPSL,ŠK-Kartík ,Ski klub Selce,ŠKL B.B.). V priebehu posledných rokov v areáli Žlté Piesky vyrástli naše nové nádeje skokanského športu, ktoré v zahraničí reprezentujú  mesto a Slovensko v mládežníckych a juniorských kategóriách chlapcov a dievčat.

Správca športoviska: Klub priateľov skoku na lyžiach – Ján Tánczos