img_0001

Projekt SKATE DEPO je projekt prvého krytého skateparku v Banskej Bystrici a zároveň jediného funkčného miesta pre skateboading.  Skatepark má  veľmi veľký význam pre deti, mládež a aj veľa starších športovcov, a to hlavne z dôvodu, že v ďalekom okolí nie je nič podobné a mladí nadšenci môžu skateboardovať maximálne pár mesiacov do roka, čo je samozrejme nepostačujúce. Vybudovali sme im preto priestor, kde by sa mohli športovo vyžiť aj počas zimných mesiacov a letných upršaných dní.