bud fit podlavice

Outdoorové ihrisko sa nachádza vo vnútrobloku v Podlaviciach. Ihrisko je určené pre všetkých od 15 rokov. Ihrisko zahŕňa 18 stanovíšť, ktoré slúžia na posilňovanie svalových partií s vlastnou váhou, vykonávanie statického či dynamického strečingu, ale aj na realizovanie funkčného tréningu.

ilustračné foto: Zaares