CFT-1-580x325
Naša Vízia

Vízia 2013

Predpokladáme vývoj, ktorý zásadne ovplyvní odvetvie fitnes. V najbližších rokoch pribudne mnoho „gymov“ zameraných na funkčný tréning a “sport of fitness”. Ľudia objavia nespočetné výhody tohto prevratného športu a vznikne revolúcia. My chceme byť na čele tejto revolúcie a určovať trendy.

Vízia 2017

To, že za posledné roky vzniklo mnoho gymov a zón už vieme. Dnes je rozumné vedieť rozlíšiť, či hovoríme o CF ako o športe alebo ako o tréningovom programe. V inom prípade sa ľahko stane, že si tréningom viac ublížime ako pomôžeme. Trend ide dopredu a každý dobrý tréner a gym musí ísť s ním. Preto vidíme budúcnosť v špecializovancýh gymoch s prvkami športovej medicíny, analýzy ľudského tela, funkcionality pohybového aparátu, merania laktátu v krvi, silového tréningu, hybridného tréningu, správnej periodizácii a programmingu tréningov, vedení záznamov a dosahovaní cieľov s akcentom na zdravie daného človeka.

Naša Misia

Pomáhame ľuďom zlepšovať ich doterajšiu kvalitu života prostredníctvom našich tréningov.

Poslanie

Ľudia – vážime si jeden druhého a sme si všetci vedomí, že náš spoločný úspech závisí od každého jedného z vás.

Profesionalita – pre nás znamená vysokú odbornosť a efektívnosť. Všetky svoje znalosti sme dôkladne otestovali na sebe a svojim klientom poskytujeme len to najlepšie.

Služba – služba ľuďom nie je len prácou, ale našim poslaním.

Napredovanie – neustále na sebe pracujeme a zdokonaľujeme sa. Proaktívnosť, inovatívnosť a synergiu s kreativitou považujeme za hnací motor nášho gymu.

Vášeň – to čo robíme náas predovšetkým baví a napĺňa. Do každého dňa stráveného v gyme vkladáme srdce, preto veríme, že túto vášeň presenieme i na vás.

Podpora – učíme vás nevzdávať sa, vždy chceme z vás dostať čo najviac, avšak nikdy nie na úkor vášho zdravia.

Prístup – veríme v jedinečnosť a výnimočnosť každého jedného z vás.