OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Počas zimného obdobia pri priaznivých snehových podmienkach je zabezpečená úprava bežeckých tratí v Kremnickom pohorí o celkovej dĺžke 114 km. Dohľad nad vykonávanými úpravami zabezpečuje Komisia pre zabezpečenie a koordináciu úpravy bežeckých tratí v Kremnickom pohorí. Bezpečnosť a poskytnutie prvej pomoci priamo na tratiach je zabezpečované Banskobystrickou horskou službou. Bežecké trate sú rozdelené do piatich okruhov:
Trasa A: Králiky -Tajov – Kordíky
Trasa B: Králiky – Hostinec
Trasa C: Králiky – Malachov – Horné Pršany
Trasa D: Králiky – Skalka
Trasa E: Králiky – športový areál

Okrem týchto tratí sú upravované aj trate Šachtičky – Donovaly (trasa po hrebeni a trasa popod Jelenskú skalu) a tieto mestské okruhy:

Kremnička – futbalový areál ŠK Kremnička
Urpín – Kalvária
Park pod pamätníkom SNP
Lúky nad Pršianskou terasou
Lúky nad Sásovou – za Tatranskou ulicou
Lúky nad ihriskom fakulty UMB FHV a FPV, pod Podlavicami
Okruh na ihrisku v Radvani – Sládkovičova ulica
Mestský park

ilustračné foto: Zaares