ZBTČ SR bol založený v roku 1992 ako jeden z nástupcov bývalého ZVÄZARMU. Jeho hlavným poslaním je zapájať predovšetkým mládež, ale aj ostatných záujemcov z radov občianskej verejnosti do športovo branných činností. ZBTČ SR je tvorený základnými organizáciami branných a technických činností v rámci celého územia Slovenskej republiky. V rámci športových aktivít sa ZBTČ SR zameriava predovšetkým na „ branný viacboj ZBTČ SR „. Je to športovo branná súťaž obsahujúca nasledovné prvky:

samostatná streľba zo VzPu na pevný terč (8×5,5)
beh terénom ( cca 1500 m )
streľba zo VzPu na sklopné terče
hod granátom na cieľ ( gumová atrapa 350 g )
určovanie azimutu pomocou buzoly
testy zo zdravotnej prípravy
testy z dopravnej výchovy

V spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy organizujeme tieto súťaže postupovým spôsobom od miestnych cez obvodné, krajské až po Majstrovstvá Slovenskej republiky. Na M SR v BV žiakov sa pravidelne zúčastňujú aj pretekári z partnerskej organizácie v Českej republike SBTS ČR.
Spolupráca so SBTS ČR je od založenia nášho zväzu na veľmi dobrej úrovni. Pravidelnými vzájomnými účasťami na majstrovstvách jednotlivých krajín si športovci porovnávajú svoju výkonnosť a zároveň upevňujú priateľské medzinárodné vzťahy.
Od roku 1994 do r. 2011 sme pravidelne organizovali aj súťaže v „ športovo – brannej všestrannosti študentov stredných škôl „. Bola to súťaž obsahujúca prvky branného charakteru / streľba zo VzPu, hod granátom /, ako aj ľahkoatletické disciplíny / beh na 100 m, skok do diaľky z miesta /, resp. plávanie. Medzi mládežníkmi bola táto súťaž veľmi obľúbená a je preto o to väčšou škodou, že v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov sme museli prerušiť / dúfame, že len dočasne / jej organizovanie.