tennisfun_logo2

Tenisový klub z zaoberajúci sa poskytovaním služieb v oblasti tenisu, výchovou mládeže a usporadúvaním turnajov.