logo_ebb

TJ vykonáva činnosť v oblasti vrcholového, výkonnostného a masového športu. Má dva oddiely – klasické lyžovanie a orientačné športy. V klasickom lyžovaní TJ reprezentuje Alena Procházková, historicky jedna z najúspešnejsích bežkýň v SR.  V orientačných športoch je momentálne najlepším pretekárom Jakub Dekrét, ktorý v roku 2016 obsadil 8. miesto na MSJ.