raja-logo-2016

Výučbe plávania sme sa začali venovať už v roku 2003. Našim dlhodobým cieľom je odstraňovanie plaveckej negramotnosti u detí a mládeže. Neustále sa snažíme vyvíjať a udržať krok s modernou dobou a reagovať na požiadavky aj tých najnáročnejších klientov. Využívame nové trendy a postupy vo výučbe plávania za pomoci nových a moderných pomôcok. Športový klub RAJA ponúka ucelený systém výučby plávania, od prípravného, základného, zdokonaľovacieho až po kondičný plavecký kurz. Kurzy plávania organizujeme v doobedňajších aj poobedňajších hodinách ako mimoškolskú aktivitu pre žiakov všetkých stupňov škôl. Od roku 2013 spolupracujme s Detským národným rehabilitačným centrom Marína v Kováčovej, kde sa venujeme zdravotnému rehabilitačnému plávaniu detí.