logo_slogan-2jpg

ŠK HADVEO je oddiel orientačného behu pôsobiaci v Banskej Bystrici. Motto klubu „Čisto prírodný zážitok“ predstavuje, prečo náš klub v roku 2011 vznikol. Našim členom a sympatizantom poskytujeme rôzne spôsoby vyžitia a zážitkov prepojených s prírodou. Hlavným zameraním sú orientačné športy. Členov tvoria bývalí ale aj súčasní slovenskí reprezentanti. Všetci sa staráme o to, aby náš oddiel bol popredným aktívnym podporovateľom orientačného behu na Slovensku. Aktuálne sa zameriavame na podporu a výchovu detí a dorastu v oblasti pohybu, športu, vzťahu k prírode so zameraním nie len na rekreačné vyžitie, ale aj pretekárov pripraviť na svetové majstrovské preteky v orientačných športoch na najvyššej vrcholovej úrovni.