logo2

Centrum mládeže karate Banská Bystrica je jeden z najúspešnejších karate klubov na Slovensku. Zaoberá sa výchovou mládeže v športovom karate. Cieľom klubu je  vytvoriť pre mladých karatistov čo najlepšie podmienky na napredovanie v tomto športe