rsg-academy-ok-ok-ok2

Poskytované služby:
–  organizácia športových a regeneračných sústredení pre deti, mládež a pre vzdelávacie inštitúcie (materské, základné a stredné školy),
– individuálne a skupinové športové tréningy,
– organizácia projektových a vzdelávacích činností v oblasti športového tréningu, mentálnej prípravy športovcov,  podpory zdravia a zdravého životného štýlu,
– poskytovanie služieb animátorov pre detské a mládežnícke podujatia,
– poskytovanie organizačných služieb,
– spolupráca s inými občianskymi združeniami, nadáciami, neziskovými organizáciami, záujmovými skupinami občanov zameraných na podporu a rozvoj všeobecnej pohybovej gramotnosti,
– a mnohé ďalšie podľa individuálnych potrieb našich klientov.