skp

Oddiel bežeckého lyžovania pri ŠKP B.Bystrica sa dlhodobo úspešne venuje vyhľadávaniu, podpore a výchove športovo-talentovanej mládeže v bežeckom lyžovaní od kategórie prípravky až po kategóriu dospelých. Počas doby existencie vychoval množstvo športovcov, ktorí reprezentovali SR a náš klub na OH,MS,MSJ a EYOF.
V sezóne 3015-16 sme na M-SR získali 26 medailových umiestnení.
Najúspešnejší pretekári v tejto sezóne v kategóriách žiakov : Vanesa Rusková, Diana Kánová, Svetlana Pantlíková, Christian Háas, Matúš Sloboda. V dorasteneckých kategóriách : Kristián Klouda, Lucia Michaličková, Jaroslav Gajdoš, Pavol Štrba, Dominik Číž, Diana Žabková, a Erika Glajzová. Vo veteránskych kategóriách : Ingrid Hebíková.
Pri svojej činnosti úzko splupracujeme so Športovým gymnáziom a športovými triedami na ZŠ Golianova.
V súčastnosti má náš oddiel 42 členov – športovcov, ktorým sa venujú tréneri:
tréner prípravky: Michal Šramko tréner II.stupňa
tréner žiakov: Mgr. Róbert Štrbák tréner IV.stupňa
tréner dorastu a dospelých: Mgr. Branko Michalech tréner V.stupňa

Predsedom oddielu je Ján Solivajs.