horoklub

Horoklub je súčasťou štruktúry Športového klubu UMB a jeho  cieľom je združovať ľudí, ktorí majú radi pohyb v prírode a to nie len v horizontálnom, ale i vo vertikálnom smere. V Horoklube naši členovia realizujú rôzne druhy horolezeckých aktivít, skialpinizmu a turistické aktivity. Sú členmi a môžu sa sa stať členmi organizácií ako SHS JAMES, KST. Venujeme sa pravidelnej práci s mládežou na lezeckej stene Pavúk- stredoškolské a vysokoškolský krúžky, organizujeme horolezecké kurzy. Organizujeme rôzne druhy turistických aktivít.