logoflow

Firma FLOW pilates centrum, s.r.o. vznikla v roku 2005 a špecializuje sa na PILATES ako metódu cvičenia s využitím najnovších vedeckých poznatkov z biomechaniky a anatómie, týkajúcich sa ľudského tela. Našim cieľom je podporovať širokú verejnosť k pravidelnému a správnemu cvičeniu prostredníctvom skupinových a individuálnych cvičení na podložke, s pomôckami a na cvičebných strojoch. Považujeme za dôležité klientov informovať o PREVENCII ako prostriedku predchádzania ochorení pohybového aparátu , ktoré sú zvyčajne zapríčinené nesprávnymi pohybovými návykmi ( sedenie, držanie tela, dvíhanie ťažkých bremien a iné) .