logo-skp08

BK ŠKP 08 Banská Bystrica je ženský basketbalový klub s bohatou dlhoročnou tradíciou. Kontinuálne je jedným z najúspešnejších mládežníckych klubov na finálových turnajoch Majstrovstiev SR. Dohromady združuje pribl ižne 210 detí vo veku od 7 do 17 rokov, pričom jeho prioritou je dávať priestor odchovankyniam klubu a pomáhať im v ich rozvoji, a to napr. aj možnosťou pôsobenia v najvyššej národnej súťaži – Extralige žien. Výsledkom sú nielen úspechy v súťažiach na klubovej úrovni, ale aj pravidelná účasť jeho hráčok v dresoch mládežníckych reprezentačných družstiev SR.