logo-sova

Podpora rozvoja VŠ športu prostredníctvom organizovania športových podujatí s regionálnou aj celoslovenskou pôsobnosťou.
Prostredníctvom pravidelnej pohybovej aktivity vytvoriť  podmienky pre aktívne trávenie voľného času vysokoškoláčok, prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a ich zdravého životného štýlu.