banskoystricky-basketbalovy-club-logo2

Basketbalový klub v Banskej Bystrici má dlhodobú tradíciu. Vyše 90 ročná práca spojená s výchovou mladých basketbalistov je odzrkadlením záujmu mladých športovcov venovať sa kolektívnej loptovej hre. Mužský basketbal v Banskej Bystrici zanecháva hlbokú stopu aj na najvyššej úrovni, zásluhou kvalitných trénerov vyrástlo v našom klube množstvo reprezentantov. V tomto trende,neustále sa zlepšovať a zabávať sa s oranžovou loptou,  pokračuje stále viac nasledovníkov.