logo-asa

Športový klub ALL Sports Academy je športový klub založený na troch základných a obľúbených športoch v Banskej Bystrici a to:  plávanie, lyžovanie a športové lezenie. ŠK ASA pod sebou zastrešuje Lezeckú akadémiu ASA, Plaveckú akadémiu ASA a Lyžiarsku školu ASA. Kde združuje, podporuje a rozvíja pohybové aktivity v lyžovaní, plávaní a športovom lezení predovšetkým detí a mládeže pod dohľadom športových odborníkov v každom športe. Tréningy, kurzy a sústredenia pod ŠK ASA prebiehajú za účasti kvalifikovaných odborníkov na profi úrovni v priateľskej a prijemnej atmosfére o čom svedčia mnohé referencie z rôznych oblasti ako sú hlavne rodičia, deti, školy a další partneri, ktorých počet sa každoročne rozrastá.