aksen

Združenie AkSen – aktívny senior ,n.o. má svoju centrálu v Piešťanoch, bolo založené v septembri 2009.
V Banskej Bystrici funguje ako Regionálne centrum Banská Bystrica

V našom združení vzdávame hold šedinám po celý rok a snažíme sa našim seniorom zlepšiť a spríjemniť seniorský vek mnohými aktivitami ,nevynímajúc  športových aktivít. Máme zavedené pravidelné  aktivity: turistika, stolný tenis, športové tréningy, robíme Nordig Walking ,no ale najväššou športovou udalosťou je Športiáda seniorov.

Ing.Natália Ceglédyová – koordinátorka AkSen RC BB.