logo-akbb-smaller
  • Výcvik bezmotorového lietania
  • Kondičné lietanie v bezmotorovom a motorovom lietaní
  • Účasť na súťažiach v bezmotorovom lietaní