Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Bystrica pre rok 2017:

žiadosť_o_poskytnutie_dotácie_2017

vyúčtovanie_dotácie_2017

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Bystrica pre rok 2016:

priloha_c._1_ziadost_o_poskytnutie_dotacie

priloha_c._2_rozpocet

priloha_c._3_vyuctovanie_projektu

priloha_c._4_vyuctovanie_dotacie

priloha_c._5_vyuctovanie_vlastnych_zdrojov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica:

VZN 10/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica:

VZN 15/2016