Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií komisie pre oblasť športu

kritériá_na_vyhodnocovanie_žiadostí

formulár_kolektívny šport_príloha č. 1

formulár_individuálny šport_príloha č. 2

formulár_športové podujatie_príloha č. 3

formulár_komunitné podujatie_príloha č. 4