Možnosť podania žiadosti o dotáciu na rok 2019:

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/10/moznost-podania-ziadosti-o-dotaciu.pdf

Žiadosť o poskytnutie dotácie:

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/09/Žiadosť-o-poskytnutie-dotácie.doc

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2018/09/Žiadosť-o-poskytnutie-dotácie.pdf

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018:

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2017/10/1._ziadost_o_poskytnutie_dotacie_2018.doc