Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018:

http://emsbb.sk/wp-content/uploads/2017/10/1._ziadost_o_poskytnutie_dotacie_2018.doc