Lyžiarsky oddiel Športového klubu polície Banská Bystrica
Oddiel bežeckého lyžovania pri ŠKP B.Bystrica sa dlhodobo úspešne venuje vyhľadávaniu, podpore a výchove športovo-talentovanej mládeže v bežeckom lyžovaní od kategórie prípravky až po kategóriu dospelých. Počas doby existencie vychoval množstvo športovcov, ktorí reprezentovali SR a náš klub na OH,MS,MSJ a EYOF. V sezóne 3015-16 sme na M-SR získali 26 medailových umiestnení. Najúspešnejší pretekári v...
ALL Sports Academy
Športový klub ALL Sports Academy je športový klub založený na troch základných a obľúbených športoch v Banskej Bystrici a to:  plávanie, lyžovanie a športové lezenie. ŠK ASA pod sebou zastrešuje Lezeckú akadémiu ASA, Plaveckú akadémiu ASA a Lyžiarsku školu ASA. Kde združuje, podporuje a rozvíja pohybové aktivity v lyžovaní, plávaní a športovom lezení predovšetkým detí...
Ski Race Team Banská Bystrica
Sme občianske združenie zastrešujúce lyžiarsky klub Ski Race Team Banská Bystrica. Našim cieľom je vybudovať u detí záujem o šport a zdravý spôsob života. Prioritou klubu je všeobecný rozvoj pohybových schopností, oboznámenie detí so všetkými druhmi športov (atletika, gymnastika, korčuľovanie, plávanie, športové hry atď.), ale hlavne naučiť ich technicky správne lyžovať. Dnes pracujeme s viac...
TJ Slávia Ekonóm UMB
TJ vykonáva činnosť v oblasti vrcholového, výkonnostného a masového športu. Má dva oddiely – klasické lyžovanie a orientačné športy. V klasickom lyžovaní TJ reprezentuje Alena Procházková, historicky jedna z najúspešnejsích bežkýň v SR.  V orientačných športoch je momentálne najlepším pretekárom Jakub Dekrét, ktorý v roku 2016 obsadil 8. miesto na MSJ.
Klub priateľov skoku na lyžiach
Najstarší lyžiarsky skokanský klub na Slovensku 1993 -február Organizovanie všetkých skokanských pretekov na Slovensku od roku 1993 Veteráni klubu viacnásobný majstri sveta / Jozef Hýsek- MS-2016 stríeborný 2x Rakúsko
Ski Team One Banská Bystrica
V lyžiarskom klube Ski Team One deti absolvujú všešportovú prípravu – na jeseň a na jar korčule, bicykle, turistika, beh, v zime lyžujeme v stredisku Králiky a v lyžiarskych strediskách v okolí Banskej Bystrice. Klub bol založený 12. novembra 2010. Naša sezóna trvá 10 mesiacov, od septembra do júna. Pri všetkých aktivitách sa držíme nášho...
Športový klub lyžiarov Banská Bystrica
Dňa 18.12.2015 vznikol v Banskej Bystrici ako občianske združenie Športový klub lyžiarov Banská Bystrica (ŠKLBB). Je organizáciou ľudí, ktorí svojimi skúsenosťami a zanietením pre lyžiarsky šport, chcú svoje skúsenosti „predať“ deťom a mládeži a zároveň vychovať zodpovedných a úspešných športovcov. Náš klub združuje najmä skoky na lyžiach a beh na lyžiach, ale deti, ktoré nevedia...
Lyžiarsky oddiel Mladosť
LO Mladosť – Lyžiarsky oddiel s dlhoročnou tradíciou a skúsenosťami. Pod vedením skúsených trénerov učíme deti zjazdové lyžovanie. V deťoch rozvíjame záujem o šport a to nie len lyžovaním, ale aj doplnkovými aktivitami, ako sú kolieskové korčule, bicyklovanie, turistika, loptové hry a gymnastika. LO Mladosť počas dlhoročného pôsobenia vybudovalo prepracovaný systém výučby lyžovania a doplnkových...