UMB Hockey Team v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a mestom Banská Bystrica, organizuje ďalšie zo série podujatí s názvom “Zo školy na zimák” edícia – základné školy. Hlavnou myšlienkou projektu Zo školy na zimák, ktorý pozostáva z troch edícií, je spojiť najdôležitejšie atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – kvalitné vzdelanie, šport a perspektívnu kariéru v živote mladých ľudí.

Prínos pre návštevníkov podujatia:

V rámci edície pre základné školy budú mať deti a mládež možnosť vychutnať si majstrovský zápas Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) medzi UMB Hockey Team a českým univerzitným tímom Shields Olomouc. Počas zápasu bude pre návštevníkov pripravený aj bohatý zábavno-kultúrny program: súťaže edukatívneho i pohybového charakteru, úvodná svetelná show, maskot, roztlieskavačky a pod.

Hlavnou pridanou hodnotou podujatia budú prezentačné stánky rôznych športových klubov, záujmových organizácií a taktiež stredných škôl pôsobiacich v regióne. Ide o tzv. veľtrh športových klubov a záujmových združení, ktoré pracujú s mládežou, centrá voľného času, či záujmové krúžky. Zábavnou a aktívnou formou poskytnú tie najrôznejšie informácie o možnostiach vzdelania, športu, fyzického i mentálneho rozvoja osobnosti, či mimoškolského aktívneho života. V uvoľnenej atmosfére si tak žiaci môžu nájsť svoje hobby alebo záľubu, ktorá ich bude baviť, napĺňať a v neposlednom rade aj rozvíjať, vzdelávať a formovať.

Termín podujatia: 5. December 2017 na zimnom štadióne v Banskej Bystrici o 11:15.

Cieľová skupina: Žiaci, mládež základných škôl, rodičia a všetci fanúšikovia hokeja.