V rámci Európskeho týždňa športu zorganizovalo oddelenie športu spolu s oddelením školstva MsÚ podujatie pre deti materských škôl na dopravnom ihrisku MŠ Šalgotarjánska dňa 26. septembra 2017. Podujatia sa zúčastnili aj deti z materských škôl Družby, Tulská, Nová, Na Lúčkach a Jilemnického za účasti policajtov.