Na Fakulte zdravotníctva – SZU v Banskej Bystrici prebieha séria prednášok o zdravom životnom štýle a športe. Účastníci – študenti vysokých škôl z Banskej Bystrice.