21. 11. 2018 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici konala konferecia, účelom bolo využiť potenciál športu vysielať pozitívne posolstvá, podporovať dialóg, výmenu a spoluprácu medzi ľuďmi a kultúrami a vytvárať siete prepájajúce partnerov v oblasti politiky, hospodárstva, kultúry, vedy, vzdelávania. Tento nový prístup k športu ako k diplomatickému nástroju kladie dôraz na pozitívne hodnoty športu a ich vplyv na budovanie súdržnejšej spoločnosti, zlepšovanie vzdelávania, hospodárstva, kultúry, zdravia a vytváranie lepšieho sveta prostredníctvom kultivovania komunikácie, podporou rozvoja a mieru.

Konferencia bola už v poradí treťou, ktorá sa zaoberala témou športovej diplomacie na pôde Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie. V rámci jej programu vystúpili významné osobnosti z oblasti športovej politiky, športovej diplomacie, médií a v diskusnom paneli aj úspešní slovenskí športovci.