Nočný beh Univerzity Mateja Bela odštartoval pred Študentským domovom na Tajovského ulici. Päť kilometrov ulicami Banskej Bystrice si prišlo 3. apríla 2017 odbehnúť 50 účastníkov.