TVRĎÁK Slovensko je jedinečný adrenalínový terénny prekážkový beh, vrámci ktorého musia súťažiaci prekonať minimálne 15 prekážok na čas, alebo bez merania času v režime fitness. Výsledné poradie súťažiacich bude určené na základe súčtu dosiahnutých časov z Košíc, Banskej Bystrice a z Bratislavy. Pre súťaž tímov sa započítava dosiahnutý čas prvých troch členov v cieli.

10. 6. 2017 v blízkosti Banskej Bystrice, v areáli strediska SKI Králiky a jeho okolí, si tento beh vyskúšali nielen dospelí, ale aj deti od 8-14 rokov v kategórii Tvrďák Junior. Tvrďák Slovensko je kvalifikačný pretek na ME a MS v OCR.

zdroj foto: Tvrďák – Marian Trizuliak Photography