11.10. 2016 sa v športovom areáli pri ZŠ Golianova konala Športová olympiáda seniorov.

foto: Mišiak, MsÚ BB


Výsledky:

Najúspešnejší klub + putovný pohár Jozefa Pikulu: Denné Centrum Rozmarín

Najstaršia účastníčka: Anna Vojtová , 88 r.

Najstarší účastník: Ján Tomáš , 88 r.

Výsledková listina Beh na 50m:

Ženy do 70 rokov:

  1. Viera Mikušová , 10:51 sek.
    2. Z
    uzana Valová
    3. Anna Berezová

Ženy nad 70 rokov:
1. Anastázia Osadská , 10:57 sek.
2. Anna Oravcová
3.Elena Dobríková

Muži do 70 rokov:
1. Vladimír Výbošťok , 7:11 sek.
2.Pavel Jób
3.Štefan Bako

Muži nad 70 rokov:
1.Jakub Gancarčík , 10:01 sek.
2. Ľudovít Balog
3. Jozef Čenger

 

Výsledková listina Hod lepiacich loptičiek na cieľ:

Ženy do 70 rokov:
1. Viera Vígľašská
2. Zuzana Valová
3. Ružena Fraňová

Ženy nad 70 rokov:
1. Marta Supeková
2. Mária Slaná
3. Mária Lacová

Muži do 70 rokov:
1. Štefan Bako
2. František Jantoš
3. Igor Malinovský

Muži nad 70 rokov:
1. Ľudovít Balog
2. Slavomír Sokolík
3. Daniel Číž

 

Výsledková listina Streľba na bránu floorbalovou hokejkou:

Ženy do 70 rokov:
1. Ľudmila Futáková
2. Jolana Rošková
3.Eleonóra Cerovská

Ženy nad 70 rokov:
1. Marta Supeková
2. Lýdia Drdošová
3. Júlia Bačíková

Muži do 70 rokov:
1. Jozef Debnár
2. Rudolf Majerčák
3. Štefan Bako

Muži nad 70 rokov:
1. Ján Tomáš
2. Jakub Gancarčík
3. Milan Supek

 

Výsledková listina Hod loptou do basketbalového koša:

Ženy do 70 rokov:
1. Helena Laciaková
2. Katarína Oboňová
3. Milada Jarešová

Ženy nad 70 rokov:
1. Mária Pániková
2. Helena Jedličková
3. Lívia Mikulová

Muži do 70 rokov:
1. Marián Piatrik
2. Rudolf Majerčák
3. Ján Vesel

Muži nad 70 rokov:
1. Tibor Haluza
2. Daniel Číž
3. Milan Ivanič

Výsledková listina Stolný tenis:

Ženy:
1. Oľga Mašanová
2.Alica Šimčíková
3.Oľga Bírešová

Muži:
1. Pavel Jób
2. Otto Ozorák
3. Marián Mihok

 

Výsledková listina Štafeta mix 5x50m :
1. Hadvičák
2. Hviezda
3. Kremnička

 

Výsledková listina Petanque :
1. Byrkovcová, Babeľová, Vereková
2. Ťažká, Polóniová, Šipula
3. Futáková, Lybyová, Filipová